dinsdag 26 januari 2016

De 3 grootste ICT-bedreigingen voor 2016

Het blad Management Team noemt onwetendheid over nieuwe wetgeving een van de drie grootste ICT gevaren. In het artikel schrijft Management Team;
'Een heel groot gevaar voor het komende jaar is dat nog steeds vrij weinig bedrijven, voornamelijk mkb’ers, zich niet bewust zijn van de veranderende security-wetgeving en de gevolgen die dat voor hen heeft.'
'In Nederland is sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken van kracht waar sinds dat moment boetes voor kunnen worden uitgedeeld als een bedrijf daarin faalt. Die boetes kunnen fors oplopen. Ook op Europees niveau wordt er gewerkt aan wet- en regelgeving op dit gebied waar Nederlandse bedrijven mee te maken krijgen. Ik zie dat veel bedrijven zich ten eerste niet eens bewust zijn van de veranderingen, en ten tweede niet over de verplichte effectieve en geschikte security-toepassingen beschikken. Daarmee lopen ze direct kans op boetes die kunnen oplopen tot 810.000 euro of 10 procent van de omzet.'


  • Wij zien dat veel organisaties de gevolgen onderschatten. Zorg dat dit u niet overkomt. Door waar mogelijk gebruik te maken van fictieve persoonsgegevens van Testdorp voorkomt u dat bij 'lekken' van gegevens gevoelige persoonsgegevens op staat komen te liggen

Producten
- Persoonsgegevens