Index

Testdorp

Anonimisering met Fictieve Persoonsgegevens

Testdorp is een volledig virtuele gemeente. De inwoners van Testdorp zijn kwalitatief niet van echt te onderscheiden, maar zijn geen echte personen.

De (persoons)gegevens van onze inwoners kunt u gebruiken in allerlei situaties waarin u geen echte persoonsgegevens mag of wilt gebruiken.

Denk aan bijvoorbeeld het ontwikkelen of testen van uw IT-systemen, het uitwisselen van informatie in de keten, het opleiden van medewerkers, het uitproberen van nieuwe producten of diensten, of het combineren van uw gegevens met die van andere organisaties of met Big Data. Allemaal situaties waarin u eigenlijk de echte (persoons)gegevens wilt gebruiken. En waarin u dat niet mag. En waarbij wij u kunnen helpen om toch uw doel te bereiken.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Vanuit privacywetgeving is het in veel situaties verboden om met echte persoonsgegevens te werken. De bekende manieren om dat te omzeilen zijn het fingeren , maskeren en husselen van productiegegevens. Testdorp gaat daarin een stap verder: Testdorp levert vervangende gegevens vanuit ons virtuele dorp. De voordelen op een rij:

Producten
- Persoonsgegevens