privacyscan


Privacyscan

Wilt u weten waar u staat als het gaat om het voldoen aan alle privacy wetgeving? Hoe u het doet als er vanuit de Wbp naar uw organisatie gekeken wordt? Welk risico u loopt in het kader van de meldplicht datalekken? We kijken en denken graag met u mee.

In een korte quick scan kunnen we alle mogelijke probleemgebieden snel en pragmatisch in kaart brengen en met onze heldere, beknopte actielijst kent u de juiste prioriteitstelling om zaken aan te pakken.
Indien gewenst, dan vullen we de scan aan met relevante en verwante onderwerpen op het gebied van compliancy en security. We kijken dan verder dan de Wbp en zoeken ook naar security kwetsbaarheden, onderzoeken mogelijke risico’s op datalekken en doen een uitspraak over de mate van compliancy aan andere wet- en regelgeving in uw branche.

Heeft u liever een uitgebreidere rapportage, die u ook voor externe verantwoording kunt gebruiken? We werken samen met enkele goede auditpartijen, die u een officieel erkend rapport kunnen opleveren. Samen met hen kunnen we u formeel toetsen op compliancy ten aanzien van vrijwel ieder mogelijk referentiekader.

Producten
- Persoonsgegevens