Persoonsgegevens


Fictieve Persoonsgegevens

De gegevens die Testdorp levert kunt u voor tal van zaken gebruiken: voor het ontwikkelen of testen van uw IT-systemen, voor optimaal samenwerken in de keten, voor marketingdoeleinden, voor onderwijsactiviteiten en voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Eigenlijk voor alles waar u normaliter persoonsgegevens voor nodig heeft. En waarvoor u eigenlijk geen gegevens van echte personen zou willen gebruiken.
Testdorp levert de best mogelijke data met de waarborg dat de gebruikte gegevens op geen enkele manier verwijzen naar persoonlijke en identificerende gegevens van mensen in de echte wereld. De gegevens die wij leveren sluiten volledig aan bij de behoefte die de verschillende partijen hebben en we volgen alle gebruikelijke standaarden in de verschillende branches. Voor het formaat zijn dat onder meer de NEN 1888 en NEN 5825 standaarden.

Goed testen van uw systemen is niet eenvoudig. Het wordt nog veel complexer als u ook nog eens over verschillende systemen, afdelingen of zelfs verschillende organisaties moet testen. Testdorp levert u de hulpmiddelen om uw testgegevens synchroon te houden over systemen heen. Minimaal krijgt u directe notificaties bij wijzigingen. Maar we kunnen ook wijzigingen in uw testgegevens en zelfs uw complete testbestanden synchroniseren met andere partijen, die samen met u een te testen keten vormen.
Als de basisgegevens tussen systemen niet gelijk zijn, dan is het haast onmogelijk om informatie tussen deze systemen uit te wisselen. Dit geldt voor verschillende systemen binnen uw organisatie als ook voor systemen die over organisaties heen met elkaar gekoppeld zijn. We helpen u graag deze (organisatorische) afstemming te verzorgen en daar waar vervolgens de gegevens uitgewisseld worden, kunnen we dat volledig geautomatiseerd.
Overeenstemming tussen ketenpartijen verbetert namelijk ook de efficiency. Als de basisgegevens tussen partijen in de keten gelijk zijn, dan is het eenvoudiger en sneller om informatie tussen partijen uit te wisselen en dit verlaagt de kosten.

Met Testdorp gegevens bent u er tevens van verzekerd dat de informatie die u uitwisselt voldoet aan wet- en regelgeving.

Plusgegevens

Middels de plus-series kan aan de standaard persoonsgegevens extra informatie toegevoegd worden. Specifieke data die essentieel zijn voor uw organisatie of branche en die gemeengoed zijn in de keten kunnen zo centraal beheerd en toegankelijk gemaakt worden. Ook bij deze gegevens volgen we zo veel mogelijk de gebruikte standaarden in uw branche. Denk aan het COV-format in de zorg of de StUF en NEN 3160 normen in overheidsland. In principe kunnen we elk soort gegevens leveren waar u behoefte aan heeft. We stemmen dat graag met u af en kunnen u adviseren waar nodig.


Een aantal specifieke toepassingen waarin gegevens van Testdorp van toegevoegde waarden zijn:

Producten
- Persoonsgegevens